Leave a comment

የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝብ የክልል ጥያቄ አዲስ ጠቅላይሚንስቴር ስለመጡ ሣይሆን ትዕግሥታችን የመጨረሻው ጫፍ ላይ ስለደረሰ መሆኑ ሊታወቅልን ይገባል::


በቀደመው ዘመናት ማለትም ከሁለት አስርተ ዓመታት በፊት ኢትዮጵያን ባስተዳደሩ (በገዟት) ሥርዓቶች የካፋ ጠቅላ ይግዛት በኋላም የካፋ ክፍለ ሀገር እና በደርግ ውድቀት ማብቅያ ወቅት ላይ የካፋ አስተዳደር አካባቢ ተብሎ ይጠራ የነበረው የኢትዮጵያ አንድ አካል የሆነው ግዛት በወያኔ የአስተዳደር ዘመን መናገሻዋ ጅማን ወደ ኦሮሚያ ሌሎችን በየራሳቸው ማለትም የም: ዳውሮ ዞንና ኮንታ ልዩ ወረዳን ጨምሮ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክፍል ካፋ፣ ሸካ፣ ቤንች: ማጂ ከ1000 (አንድ ሺህ) ኪሎ ሜትር በላይ አቋርጦ ወደ ሀዋሣ እንድንካተት ተደርጓል።

በመሆኑም በተለይም እኛ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ አከባቢዎች ካፋ ፣ ሸካ፣ ቤንች: ማጂ፣ ጅማ: የም፣ ዳውሮና ኮንታ በባህል በቋንቋ እና በኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች የአንድ ሣንቲም ሁለት ገፅታ ስንሆን እንደ አንድ ማህበረሰብ የምንቆጠረው ግን ደግሞ በታታሪነት: በታማኝነታችንና ብሎም በጀግንነታችን ታዋቂ የሆንን በትክክል ብንቆጠር ወደ 10 ሚሊዮን የሚገመት ህዝብ ቁጥር ያላው ታላቁ የኢትዮጵያ አካል ፍትሀዊ ባልሆነ መንገድ መብታችን ተደፍጥጦ ሠሚ ያጣ ጩኸት ስንጮህ ድፍን 27 ዓመታት ተቆጥሯል ።

በትክክለኛ እና በጤናማ አእምሮ ለሚያስብ ማንኛውም ዜጋ ከ1000 ኪ.ሜ. በላይ ሀገር አቋርጠን እንድንተዳደር መደረጉ ምን አልባትም ከአስከፊ የቅኝ አገዛዝ ወይም በቀድሞ አጠራር የባርነት ቀንበር የመጫን ያክል ነው ቢባል ማጋነን አይደለም።

የወያኔ መንግስት ለራሱ ከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲ ተፈፃሚነት በተከተለው የተዛባ አሰራር እኛ ደቡብ ምዕራብ ዞኖች ራሳችንን ችለን እንደ አንድ ክልል መዋቀር አለብን ብለን በተለያዩ አጋጣሚዎች ጠንካራ ጥያ ቄ ብናነሣም የዝሆን ጆሮ ይስጠኝ ያለው አገዛዙ አልፎ አልፎ የእኛን ብሶት ለማስተጋባት የሞከሩ በርካታ ባለስልጣናት ደብዛቸው እንዲጠፋ ተደርገዋል።

እናም የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝብ ከተነጠቃቸው መብቶች መካከል ቅደም ተከተሉን ለማስጠበቅ ካልሆነ በስተቀር በርካታ አሣፋሪና በታሪክ ተወቃሽ የሚያደርጉ በድሎችና የግፍ ፅዋ እንድንጎነጭ ተደርጓል።

ደጋግመን እንደምንለው በብዙ መቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ቤተሰቦችን በውስጣቸው አቅፈው የያዙ የቴፒ: የበበቃ: የውሽውሽ: የጎጀብ: የገማድሮ: የሊሙ ቡናና ሻይ ተክል ድርጅቶች ከዚህም ባለፈ በየዓ መቱ ለመንግሥት ከ10 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ እንደሚያስገቡ እየታወቀ ለወያኔ ጋሻ አጃግሬዎች በነፃ ተላልፈው እንዲሰጡ ተደርገዋል።

የሆነው ሆኖ በህዝቡና በአካባቢው ላይ እየተፈፀሙ ካሉት አሳዛኝና ተደራራቢ በደሎች ከብዙ በጥቂቱ ለመግለፅ ያክል እንጂ ለግዜው ቀዳሚው አጀንዳችን የክልል ጥያቄያችን በአስቸኳይ እንዲመለስ የሚል ይሆናል። መቼም የክልል ጥያቄያችንን ለማስመለስ “ክተት ሠራዊት: ምታ ነጋሪት” አለማለታችን እንደ ሞኝ አስቆጥሮን ለመብቱ እንደማይታገል ወኔ ቢስ አስፈርጆን ከሆነ ሀቁ ይህ አይደለም። እስከ ዛሬም የታገስነው ጊዜ ይፈተዋል ብለን መሆኑ ሊታወቅልን ይገባል።

በመሆኑም አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ሃገሪቱ በአዲስ ጠቅላይ ሚንስቴር ነገር ግን በአ ረጀና በአፈጀ የወያኔ ፖሊሲ የምትመራ ሲሆን ጠቅላያችን ተወሳስቦ እንደ ሸረሪት ድር ተተብትቦ የቆየውን የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር ለመመለስ እየተፍጨረጨሩ ሥለሆነ በዚያውም ለዘመናት ሲንከባለል የቆየውን የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ችግር በጅምላው እንዲመልሱልን እንዳልሆነ እሳቸውም ሆኑ ሌላውም አካል እንዲገነዘብልን እንሻለን ።
ስለሆነም በአዲስ መሪ ችግሩን እንደ አዲስ አድርገን በወረተኝነት አባዜ ሣይሆን ያመረርነው ብሶታችን ሞልቶ ሥለገነፈለ ትዕግስታችን የመጨረሻው ጫፍ ላይ ስለደረሰ መሆኑን ዙፋናቸውን ሀዋሳ ከተማ ያደረጉት የሲዳማው ንጉስ ደሴ ዳልኬና የፖለቲካ መዘውሩን በተንቆለጳጰሠ ንግግር የሚያምታታው ተስፋዬ ቤልጄጌና የቀድሞው ር/መስተዳደር የአሁኑ ዴኢህዴን ሊቀመንበር አቶ ሺፈራው ሽጉጤ ቶሎ በፍጥነት መክረውበት በዚህ መራር ጥያቄ ምክንያትና ውጤቱ እያቅለሸለሻቸውም ቢሆን አመዛዝነው የችግሩን አሳሳቢነት ለጠቅላያችን አስረድተው ውለው ሳያድሩ ለቆረፈደውና ለኮመጠጠው አቤቱታችን ፍትሀዊ ምላሽ እንዲሰጡ አበክረን እንጠይቃለን።

ነገር ግን እንደለመዱት ጉዳዩን እንደተራ አሉባልታና ረብ የለሽ ጩኸት አድርገው ቢመለከቱት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የሚጣሉት ከእኛ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ሣይሆን ከመላው የዓለም ህዝብ ጋር መሆኑን ይረዱት። እኛ ይህን ስንል ማስፈራራታችን አለመሆኑን አውቀው በሠከነ እና ሚዛናዊ በሆነ እይታ አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጡን ነው። አበቃን ልብ ያለው ልብ ይበል።
የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝብ
ካፋ ሚዲያ kaffamedia

Advertisements
Leave a comment

እኛ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝብ


 

– የባላባትና የጭሰኛ መደብ ብለው የተኮፈሱብን ፊውዳሎችን ያለምህረት ከጫንቃችን ላይ አሽቀንጥረን የገረሰስን

– ጣሊያንን ተዋግተን አሸንፈን በአርበኝነት የፎከርን

– የደርጉ መንግስት እናት ሃገር ወይም ሞት ብሎ መፈክር ሲያሰማ ለአንዲት ኢትዮጵያ ሀገራችን
ህይወታችንን ሳንሳሳ የገበርን

– የካፋ ክፍለሀገር ጠቅላይ ግዛት ፈርሶ በሲዳማ ክፍለሀገር ሥር ስንጠቀለል ያላመጽን

– ከ1000 ኪሎ ሜትር በላይ ተጉዘን ሲዳሞና ወላይታን ሲናለማ እኛ ልባችን ሲደማ ትንፍሽ ያላልን

– ለዘመናት ጥረን ግረን ያለማናቸው እነ ሊሙ በበቃ ውሽውሽ ቴፒ በወንበዴ ሲዘረፍ ጎራዴ ያልመዘዝን ጥብመንጃ ያልወደርን

– ደናችን ተጭፍጭፎ ምደረበዳ ሲሆን አድማ ያልመታን በተቃውሞ ሰልፍ አደባባይ ያላጥለቀለቅን

– በመንገድ እጦት ሲንገላታ ክሊንክ ብርቅ ሆኖብን ሆስፒታል ሳይኖረን ድፍን 27 ዓመት ያስቆጠርን

-እኛው ጠረፍ ተከላካይ ድንበር ጠባቂ ሆነን ስናበቃ መሬታችን ተቆርሶ ሱዳን ሲሰጥ ሰሚ ያላገኘን

– በአብራካችን ክፋዮች ሆዳም ካድሬዎች በእነ ብርሃኑ አዴሎ፣ አድማሱ አንጎ፣ ክፍሌ ገብረማሪያም፣ ፀጋዬ ማሞ እና ሌሎች የቀን ጅቦች በቁማችን እየተበላን አይቶ እንዳላየ ሰምቶ እንዳልሰማ የሆንን

– እኛ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ጭቁን ህዝብ 27 ዓመታት በሙሉ ተዘንግተን ኢትዮጵያዊነታችንን ተነጥቀን ግራ ሲያጋቡን ግራ ግራውን ስንጓዝ ለምን እንዴት ብለን በሃሳብ ከመሟገት በቀር ነፍጥ ያላነሳን

ብቻ እኛ ምን ያልሆነው አለ? ብዙ ብዙ ሌላ ሌላም ብዙ ብዙ ብዙ በደል በትከሻችን ተሸክመን አሁን ግን ከበደን ትከሻችንም ጎበጠ ወገባችንም ተሰበረ ግን ግን ማንም ሣያቀናን ማንም ሣይደግፈን ራሳችን በራሳችን ቀና ቀና ብለን ዙሪያ ገባችንን ሊናይ አምርረናል:: ተረተኞቹ ”ሞኝ ካመረረ,,,,,” ብለው ይሉ የለ ምንም እንኳን ገደብ የለሹ ትዕግስታችን እንደ ሞኝ ቢያስቆጥረንም ግን በቅቶናል።

ለማንኛውም ሐዋሳንም አሸብርቀናታል ወላይታንም አንቀባረናታል ያለፈው አልፏልና ክልላችን (የካፋ አስተዳደር አካባቢያችንን) ያለአግባብ እንደተወሰደ በትግል አስመልሰን ስናበቃ የተቀሩትን የመብት ጥያቄዎች በሂደት የምናስከብራቸው ይሆናል።

ይህ ካልሆነ ግን መንግስት ነኝ ባዩ በተንሸዋረረ ዓይኑ እኛን እኛነታችንን አስተዋይነታችንን ቅጥ ያጣውን ትዕግስታችንን ማየቱ የሚከፍለውን ዋጋ ምን አልባትም እጥፍ ድርብ ያደርገው ይሆናል፣ እኛማ መክፈል ያለብንን ድርብርብ ዋጋ መክፈል ከሚገባን በላይ ክፍለን ጨርሰናል።
ከዚህ በኋላ ተራው የመንግስት ነው እንዲህ ስንል ጉንጭ አልፋ ማስፈራራት እየቃጣን ሳይሆን የምራችንን እውነታችንን ነው።

መቼም በዚህ ጉዳይ ጠቅላያችን መተው ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ለምና አረንጓዴ ምድር እና እነእንቶኔን እነዚያን ስመጥር ጀግኖችን ያፈራች ታሪካዊ አከባቢ ብለው በለዘበ እና ማር በሚያዘንበው የቁልምጫ ንግግራቸው የህመም ማስታገሻ እንዲሰጡን ለአፍታም አናስበውም። ምን አላባት እሳቸው ቢያደርጉትም እንኳን ከወርቃማ ንግግሮቻቸው ይልቅ ፈጣንና ተግባራዊ ምላሽ ቢሠጡን ሳይሻላቸው አይቀርም።
እናም ይህ ቃል ከጎበዝ አለቃ እስከ ዘብ አለቃ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ከባላገሩ እስከ ከተሜው ምሁሩ የእኛው የራሳችን ከበስተጀርባው አሸባሪም ተቃዋሚሚ አቃዋሚም አቋቋሚም የሌለበት እውነት እውነት ማንም የሌለበት እኛው ራሳችን እኛው ባለቤቶቹ የኛው ቃል ነው።

ካፋ ሚዲያ kaffamedia

Leave a comment

የካፋ ደንና ውበት በውስጡ ልዩ ትርጉም ያላቸውን ዕፅዋት የያዘ ነዉ፡፡ ከነዚህም ዋንኛውና የታወቀዉ ካፋ ለዓለም ያበረከተችዉ ገፀ በረከት ቡና ነዉ፡፡


By:SHIMEKIT TADELE GEBABO
19/05/2018

የካፋ ደንና ውበት በውስጡ ልዩ ትርጉም ያላቸውን ዕፅዋት የያዘ ነዉ፡፡ ከነዚህም ዋንኛውና የታወቀዉ ካፋ ለዓለም ያበረከተችዉ ገፀ በረከት ቡና ነዉ፡፡ስለካፋ ሲነገር ስለቡና በተገቢዉ መጠን ባይነገር ትክክል አይሆንም፣ ….
ካፋ የቡና መገኛ ብቻ ሳትሆን ከምኒልክ ወረራ በፊት በአፍሪካ አህጉር ከፍተኛ የቡና አምራች ሀገርም ነበረች (ብሩስ 1804፣246 VOL III):: ቡና ከካፋ ለመገኘቱ ከብዙ የታርክ ፀሐፊዎች መካከል አንዱ ማክስ ግሩል የተባለ ፀሐፊ እንዲህ ይላል፡፡
“…ከዓለም ህዝብ አብዛኛዉ ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህች ሀገር (በካፋ) የበቀለዉን (የተገኘዉን) ፍሬ (ቡና) ጭማቂ ስለሚጎነጭ፣ የዚህች አፍሪካዊት ሀገር (የካፋ) ስም ቢያንስ ዓመቱን ሙሉ በየቀኑ በብዙ የዓለም ህዝብ አፍ ይጠራል፡፡ ቡና (በካፋ) የተገኘዉና መታወቅ የጀመረዉ ታሪክ መመዝገብ (መፃፍ) ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ሲሆን፣ አጠቃቀሙም ወደ መላዉ ደጋማዉ የኢትዮጵያ ግዛት የተሰራጨዉ ከዚሁ ሀገር ነበር፡፡ ከዚያም በ9ኛዉ ክ/ዘመን አጠቃቀሙ በፔርሺያ (ኢራን) ይታወቅ ጀመር…” (ማክስ ግሩል 1932፣ ገፅ 169)፡፡
“…….The name of this African country is nevertheless on the lips of many every day of the year, since a great part of the population of the world daily drinks the juice extracted from the berry of a plant which originally grew in kaffa-coffee. Coffee has been in kaffa since the down of history and it was from kaffa that in early time the use of the extract of the “kaffa bean” spread over the entire Ethiopian highland. In 9th c A.D its use came to be known to the Persians…”(max gruhl 1932; 169).
“…ከሁለት ምዕተ ዓመታት በፊት ብሩስ እንዳስተዋለዉ፣ ካፋ የቡና ተክል መገኛ እንደሆነ በጣም ይታመናል፣ ከካፋ-አማራ ጦርነት በፊትም በአፍርካ ዋና የቡና አምራች ምድር እንደነበር ይነገራል፡፡ በየዓመቱም ካፋ 350000 ኪሎ ግራም የሚሆን ቡና ወደ ዉጭ ትልክ ነበር…” (ላንጌ 1982 ገፅ 8)፡፡
“…kafa may very well be, as Bruce(1804) noted two centuries ago, the birth place of coffee plant. Prior to kafa-amhara war, kafa was said to have been “the principal coffee producing land in Africa”,….kafa was exporting some 350,000 kilo grams of the valuable bean annually…”(Lange 1982:8).
“…ቡና የኢትዮጵያ ዋና የኢኮኖሚ ምንጭ ሲሆን ምንጩም ካፋ መሆኑ ለዘላለም የሚታወስ ነዉ….”(ኦሬንት 1969፡37)፡፡
“ቡኖ” የቡና የካፍኛ መጠሪያ ቃል ሲሆን በኢትዮጵያ በአብዛኛዎቹ ቋንቋዎችም የዚሁ ቃል መነሻ ሆሄ ተቀጥላ ሆሄያት እንዳለና ሁለተኛዉ ሆሄ እየተለወጠ ለተመሳሳይ ነገር (ለምሳሌ ሲጠብቅና ሲላላ ቡና፣ቡን፣ቡኔ፣ቡኒ ወዘተ) በሚል በመጠሪያነት ያገለግላል፡፡
የቡናን ከካፋ አወጣጥና አሠረጫጨት በተመለከተ አንድ የዐረብ ሰዉ በነፍሱ ቆርጦ የቡና ዘር ከካፋ በማዉጣት አረቢያ እንደወሰደና በየመን ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲተከል እንዳደረገም ይነገራል (ማክስ ግሩል 1932፡172)፡፡ ቡና በዐረብ አገሮች እስካሁንም በመነሻዉ ቦታ የተሰጠዉን ስያሜ በመያዝ ቡና ተብሎ ይጠራል፡፡ ከየመንም በሆላንዶች አማካይነት ወደ ሩቅ ምስራቅ ለመሠራጨት በቅቷል፡፡ ዛሬ በዓለማችን ከፍተኛ የቡና አምራች ሀገር ብራዚል ስትሆን ወደዚች ሀገር የተወሰደዉም በፖርቹጋሎች አማካይነት መሆኑ ይታመናል፡፡ ቡና በ10ኛዉ ክ/ዘመን በመካ መዲና ይጠጣ ነበር፡፡ ቡና በአዉሮፓዊያን ዘንድ በ1600 ዓ.ም. ይታወቅ የነበረ ሲሆን በአዉሮፓ የቡና ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ የተከፈተዉ በጣሊያንዋ የቬኑስ ከተማ በ1645 ገደማ ነበር፡፡ ከዚህ ቀደም ብሎ በ1632 ዓ.ም. አካባብ ደግሞ በሺ የሚቆጠሩ የቡና መጠጫ ቤቶች ካይሮ ከተማ ይገኙ ነበር፡፡ ከዚህ ወቅት ጀምሮ ቡና በመላዉ አዉሮፓና በዓለም ለመሠራጨት በቅቷል (ማክስ ግሩል፣ 1932፡172፣selamta vol 13; 1996; selamta vol 16,1999;selameta vol 18, 2001)::
ከዚህ ሌላ ቡና ከካፋ ስለመገኘቱና ከዋና ዋና የገብ ምንጮችም አንዱ እንደነበረ ብሩስ (1804)፣ ኒዉማን (1902)፣ ስትሮበ (1963) እና ሌሎችም በስፋት እንደጻፉበት የኋለኞቹ እነ ላንጌና ግሩል ያረጋግጣሉ፡፡
ካፋ ዉስጥ ቡና የሚገኘዉ ተተክሎ በእንክብካቤ ከሚያድገዉ ተክል ብቻ ሳይሆን ምንጩ ከሆነዉ ከጫካ ዉስጥ ከሚገኘዉ አዉቆ በቀል በመልቀም ጭምር ነዉ፡፡ ይህንንም አባባል ማክስ ግሩል እንዲህ በማለት ያረጋግጣል፡፡
“…በብዙ ሺህ ፓዉነዶች የሚመዘን የዓለም ምርጥ የቡና ፍሬ በየዓመቱ እየወደቀ በጫካዉ ጥላ ሥር የሚበሰባስበት አገር…” (ማክስ ግሩል ፣1932)
“…where thousands of pounds of the finest coffee beans in the world fall to the ground every year and not beneath the shade of the forests…” (gruhl, m. 1932)፡፡
{ካፋ የቡና መገኛ (በቀለ ወ/ማሪያም አዴሎ፡ የካፋ ሕዝቦች እና መንግስታት አጭር ታርክ፣ 2004/1996 ዓ.ም. ፡40-44}፡፡

ለካፋ ዞን ባለድርሻ አካላት/ባለስልጣናት (የካፋ ዞን ፓርላማ አባላት፣ የካፋ ዞን አስተዳደር፣ የካፋ ዞን ባህልና ቱሪዚም፣ ወዘተ.) እባካችሁ ለትውልዳችሁ የማይሞት ጥሩ ታሪክ ስሩ!!! ለማንኛውም የህዝብ የልማት ጥያቄ ሌት ተቀን ከልብ ስሩ፡፡ ከናንተ በላይ ለካፋ የሚቆረቆር ልመጣ አይችልም፡፡ በፍቅር ተባብረን ካፋን በማበልጸግ ለኢትዮጵያ እድገት ለአፍሪቃ ኩራት የበኩላችንን ሚና እንጫወት፡፡
SHIMEKIT TADELE GEBABO
19/05/2018፡፡

Leave a comment

A STRATEGIC ROADMAP FOR A TRANSITIONAL ORDER IN ETHIOPIA: THE SOUTHWEST ETHIOPIA PEOPLE UNION (SWEPU) – PERSPECTIVE


 

By Dr. Achame D Shana
Achame@sepag.org

1 Introduction to the subjugation of southwest Ethiopia people

1.1 An insight to the unique suffering and subjugation of Southwest Ethiopia People – presented for discussion, understanding and joint solution seeking

The southwest Ethiopia people are officially known as ‘’oppressed nations’’ (ጭቁን ሕዝቦች) in Ethiopia. In the past, the region has been used as a detention center for government critics such as the well-known figure as Abe Gobegna, and many other offenders from other part of Ethiopia. The southwest Ethiopia people are citizens in the peripheries, whose existence doesn’t count in Ethiopia.
In reality, the Southwest Ethiopia people are highly advanced industrious societies who produced commodities such as, Gold, Silver, Bronze, Ivory, Honey, Wax, Coffee, Grains and various types of Spices. They even invented and introduced the use of Coffee to the world. They once had a vastly developed trading posts (until 1885) stretching from Andracha, Maji, and Bonga, that is connected to Gojam, Gondar, and port of Zailla, Aden, Middle East, Asia and Europe.
However, for the last 133 years, they have been deliberately cut off from the outside world; this region has been left to decay. Since then, the people have been pleading for their proper integration in Ethiopia and the relaxation of the policy of prolonged siege and isolation, but their plea has been ignored by successive regimes in Ethiopia.
Furthermore, particularly over the last 43 years, the horror of Villagization and Resettlement policy of the Derg regime plus the current Land grab policy of TPLF have brought more miseries and have decimated the social fabric of these people.
When TPLF took over Ethiopia in 1991, it requested all Ethiopian political communities (Ethnic groups) to organise themselves and join the transitional government. Accordingly, the Southwest Ethiopia people joined TPLF designed transition government with a hope and expectation of building an all-inclusive and constituency based democratic Ethiopia.
According to the transitional government arrangement, the Sheka, Kaffa, Bench-Maji Dawuro and Yem people were assigned independent Zones each. This new development was very welcomed by them because they saw this as devolution of power to the local people, which could give them the freedom to do a business again.
Unfortunately after a while, TPLF abolished the devolved independent Zones of Sheka, Kaffa, Bench- Maji, Dawuro and Yem people. Instead, it crafted a collective zone known as Southern Nations and Nationalities, which serves all 56 political communities (ethnic groups) in the region. TPLF arbitrarily selected Awassa town in Sidama Zone as a capital of this artificially created zone.
Existing indigenous political parties and social-economic structures in these areas were dismantled; in the process TPLF killed, hanged and tortured number of innocent citizens. TPLF instead crafted a pseudo political party groups named as People’s Democratic Organizations (PDOs) of its own and employed them as its local agents; the PDOs constitutions were prepared by TPLF in Addis Ababa and faxed. It also appointed its own Generals to oversee these newly incubated and hatched political parties.
In this way the Southwest Ethiopia people are forced to travel to Awassa without single functioning road, to obtain vital government services. For example, the Sheka, Bench-Maji, Yem Dawuro and Kaffa people have to make a long distance return journey ranging from 1140 – 1322 Kilo meters.
For example, for a return journey, a Shekacho Farmer has to pay a travel and accommodation fees when passing through numerous towns such as Gore, Metu, Bedele, Jimma, and Addis Ababa to Awassa and back. On the basis of this hardship, the Southwest Ethiopia people detest the creation of this punitive zonal arrangement in Awassa. For TPLF, this negation of power devolution to southwest Ethiopia people area was seen as a cost cutting exercise where the government fund required for developing these areas were instead diverted. A special funding formula based on Ethnic population numbers was formulated and implemented; this funding formula totally excluded the people of Southwest Ethiopia.
As a result, for last the 27 years, the Sheka, Kaffa, Bench-Maji and Yem people area had no single functioning road or Hospital. All pre-TPLF era roads are left in ruins (for example, see Figure 1 in Appendix 1). In contrast, TPLF built mega cities, roads and other infrastructures in Tigray using the fund that supposed to be equitably distributed among all Ethiopian people’s areas (for example see Figure 2 and Table 1 in Appendix 1). No outside help is available to southwest Ethiopia people; no NGOs are allowed to work in the region. All international aid is given to other regions, but not Southwest Ethiopia.
Therefore, the last 27 years have been a nightmare for the Sheka, Kaffa, Bench Maji Dawuro and Yem people. Their land and resource looting has been rampant and the area has been under military occupation. As such the people are being watched and are not allowed even to protest or speak up about the condition they are asked to live in and they are deprived of their right to access to basic government services. Death by road accidents due to bad road surface and from easily treatable disease is common. The authorities who supposed to represent the Southwest Ethiopia people are often locked into a patron-client relationship with TPLF. On numerous occasions, the people of Southwest Ethiopia had been peacefully appealing for leniency and change, but the TPLF’s response always has been belittling and ignoring their suffering. TPLF has totally deprived the people, their proper political representation and economic development.
Today, under the pretext of “Land for Lease law, TPLF has been selecting, and issuing most productive tracts of land (a land area as big as Singapore) to individuals and groups, who have ties to itself. TPLF implements this and other policies using its colonial rule and occupying army.
On the basis of the suffering they endured, the Southwest Ethiopia people believe that their suffering is much greater than that of anywhere in Ethiopia. However, they also believe that over time, the TPLF system of subjugation and suffering has knocked everyone’s door in Ethiopia – we all face a common problem and that needs a common solution.
The Southwest Ethiopia people believe that the Ethiopian national unity involving all ethnic groups (political economies) is essential if our sufferings had to be eliminated and our shared future built in Ethiopia.
2 Cooperation and trust building among diverse political Communities in Ethiopia
2.1 Reasons for the overall lack of cooperation and trust among diverse political communities (ethnic groups) in Ethiopia – The Southwest Ethiopia people perspective

In Ethiopia, there is a deep sited division or segregation among various Ethiopian political communities such as Oromo, Amhara, Tigre, Afar, Somali, Kaffa, Shekacho, Sidama, Kambata, Hadiya, Wolayta, Gambella, Dawuro, Yem, Bench-Maji, Hamar, Konso people. Here, it is fair to note, that these ethnic division existed well before TPLF, but TPLF just exploited and used to its advantage.
In our view, this ethnic division is toxic and it is fuelled by the following reasons:
• The superiority of certain ethnic group over others emanating from their long held toxic beliefs and values those are indoctrinated through culture, faith, education, and mentoring. This group feels of ownership of Ethiopia and they have the mentality that they are the only defender of Ethiopia. Once an individual or group accepts these beliefs as a truth and he/she becomes a defender and protector of that belief system. This causes one to be politically and economically biased towards his/her political community at the expense of others as well as the whole country. They accordingly seek to dominate the Ethiopian political and socio-economic life. In doing so, some curve Ethiopia and Ethiopiawinet (Ethiopian citizenship) in their own group image, while in the process depriving the human rights of others in Ethiopia. Though, this group might not be aware of how their action negatively impacts others or for that matter the whole country.

• Another group of contesting political communities in Ethiopia, however, believe that the original palace of Ethiopia (throne) belonged to their ethnic group because the throne was unlawfully taken away from them. They, therefore, in return sought to restore it by force and in the process created their ethnic supremacy over others.

• Third types of frustrated political communities have abandon their Ethiopiawinet altogether and have fought to create their own independent state (s).

• The fourth, remaining majority of political communities would like to see a fair and just Ethiopia, where our shared future exists, but these groups are often belittled and forced to go into a patron-client relationship with a winning political community in power. Even after that patron-client relationship, the subject communities are brutalised and subjugated regardless of regime change in Ethiopia. In the eyes of this group of Ethiopians, the ruling ethnic group loves Ethiopia as a land (territory) without its people and they brutalise inhabitants just to enrich the few in the ruling clique.
On the basis of the above account, the past and current Ethiopia governments have been struggling to maintain a united and democratic Ethiopia due to their inability to reconcile between the aspirations of building all-inclusive citizenship centred united Ethiopia with that of their urge to impose the ideology and will of their ruling ethnic group on others. This shows that the ideology of Unity and Ethnic supremacy are not compatible.
Almost all past and present Ethiopian governments have created a single privileged political community over others and this was a primary cause of disunity and luck of trust among ethnic groups in Ethiopia. The existence of a single privileged political community in Ethiopia, which is supported by the state, is widely detested by the disadvantaged political communities and rivals alike.
Furthermore, the privileged ethnic group members often remain comfortable with the way the country is being run, while injustice takes place in all over the country. They never spoke up, even for the sake of the unity of the country that they claim to love. This often creates huge barrier, mistrust and disunity between communities as well as political parties.
As long as highly politicised political communities exist in Ethiopia, there will be no guarantee for all-inclusive and democratic Ethiopia, after TPLF, unless the toxic ethnic domination based power arrangement system was radically changed.

3 Lack of credible political alternatives in Ethiopia
3.1 Explanations for the lack of credible political alternatives in Ethiopia and abroad – Southwest Ethiopia People perspective

The southwest Ethiopia people believe that the source of the lack of cooperation and trust among Ethiopian political opposition groups both at home and abroad is linked to their respective highly politicised political communities (ethnic groups).
In the past there has been a repeated call for cooperation and coordinated efforts among various Ethiopian political parties and civic organisations, to create a credible alternative to the current regime in Ethiopia. These calls didn’t come to fruition mainly because of the deep sited toxic ethnic (political community) division among Ethiopians in Ethiopia and abroad. Past calls for all-inclusive political activities didn’t materialize because of the following reasons:
• First, the members of some Ethiopian political parties often display etiquettes of ethnic supremacist, nationalist or narrow nationalist ideologies. These are barrier number one for the political party to political part cooperation and trust building.

• Second, some political parties have agendas that are camouflaged with an overall Ethiopian national agenda but in practice they stand to serve their respective privileged political communities over others. This is barrier number two for political parties’ cooperation and trust building.

• Third, lack of learning from past mistakes and understanding the root causes of lack of cooperation among political parties. This is a barrier number three for building a meaningful cooperation between political parties

• Fourth, being nostalgic for the past (hanging-on on the past) brutal regime systems and seeking to restore them without reflecting why they failed first place. This is a barrier number four for building a meaningful cooperation between political parties

• Fifth, ‘’them and us mentality’’ and intolerance of opinion difference displayed by negative behaviours and attitudes to each other. This is a number five barrier for building a meaningful cooperation between political parties.
We believe once all the sources of our problems were properly examined and understood, it could be possible to put a mechanism for problem solution and for proper cooperation among various Ethiopian political parties in Ethiopia and abroad. Therefore, there is a need for developing a properly designed strategic Roadmap for transitional order in Ethiopia, which will in turn facilitate for the establishment of an all-inclusive democratic united Ethiopia.
4 Strategic roadmap for a transitional order in Ethiopia
4.1 A proposal for the development of a strategic Roadmap for a Transitional order in Ethiopia – A Southwest Ethiopia People Union (SWEPU) Perspective

This strategic roadmap is a comprehensive framework that envisions, develops, guides and measures the performance of a programme or initiatives for creating conducive condition for cooperation of different political parties, the creation of transitional government and hence ultimately for the establishment of all-inclusive democratic state of Ethiopia:
• Establishing a strategic vision for transitional order in Ethiopia (showing an end state) and identifying objectives and goals for a transitional order in Ethiopia is urgently needed. Working to create a transitional government that will facilitate for establishing all-inclusive democratic and United Ethiopia.

• Finding and learning from other existing successful roadmaps such as that of South African’s Truth and Reconciliation roadmap or that of Liberia.

• Assessing the past (in radar), but all-inclusive current state of political and socio-economic situation in Ethiopia, learn from it and planning for positive change. This includes, creating a platform for listening all grievances, concerns and views of all Ethnic groups. Enable differences to be brought out, acknowledged, and dealt with in a way that permits them to exist without threatening cooperation and trust building. This involves open debate, argument, disagreement, compromise and cooperation – functioning without resorting to violence.

• Identification of risks and challenges for creating a transitional order in Ethiopia such as toxic ethnic division, ethnic domination, hatred, violence, and legacy issues – put mechanisms and corrective action plans in place. Past experiences and relationships are based on antagonism, distrust, disrespect, hurt and hatred and this is barriers that need to be understood and solved. We need to examine and address our previous relationships and our past without fear.

• Addressing the pain and suffering of victims, understanding the motives of offenders, bringing together divided ethnic groups and trying to find a path to justice, truth and peace.

• A need for developing a mechanism of voluntary Ethnic politics detoxification programme in all political communities and religious institutions alike; this is priority number one and requires matching rhetoric with implementation and practical results

• Recommendation for the implementation approach for the transitional order in Ethiopia such as the establishment of non-partisan institutions that have established proper code of conduct, performance monitoring and corrective actions plans for the benefit of all Ethiopian citizens.

• No win-lose solution of conflict – creating democracy which becomes the practical manifestation of cooperative, win-win solutions

• Creating a serious mechanism of transparent corruption and nepotism control procedures in Ethiopia – authorities and officials living beyond their pay and means must be audited because national asset stewardship doesn’t warrant illegal loot!

• Creating a free movement of goods and services in Ethiopia and lifting the siege and isolation of oppressed nations in Ethiopia; allowing them to access national and international market without national barrier.
Therefore, SWEPU believes that using the above suggested roadmap steps, creating an all-inclusive transitional government that can assume a care taker position as an alternative to the current oppressive regime in Ethiopia is essential. Such a roadmap must involve all Ethiopians regardless of Ethnic origin, race, colour and religion in the process of building a democratic united country, Ethiopia; no one should be excluded.
5 Conclusion

• The southwest Ethiopia people are highly advanced industrious societies, but they are one of the most oppressed people in Ethiopia. For the last 133 years, the Southwest Ethiopia people have been deliberately cut off from the outside world and they have been under prolonged siege and isolation by the Ethiopian state. The Southwest Ethiopia people are Ethiopian citizens in the peripheries, whose existence in Ethiopia doesn’t count.

• Today, the system of Ethiopian government subjugation by TPLF has spread to all of Ethiopia and the suffering has knocked everyone’s door – all Ethiopians face the same problem and it needs a joint solution.

• In Ethiopia, there are highly politicised ethic groups (political communities) and most Ethiopian political parties in Ethiopia or abroad are ethnic based. This makes cooperation among these political parties difficult and hence the functioning of democratic order in Ethiopia.

• Often Ethiopian governments and institutions are Partisan and stood to benefit the ruling Ethnic group – the culture of single Ethnic domination is rampant in Ethiopia and this need to change if all-inclusive and democratic Ethiopia had to be established.

• There is a need for a roadmap for a transitional order in Ethiopia in order to create conducive condition for cooperation among Ethiopian political parties, and for the establishment of an alternative to the current oppressive TPLF regime in Ethiopia. Within this road map, there is also a need to build a mechanism of voluntary DETOXIFICATION of highly toxic ethnic politics that is based on intentional or non-intentional indoctrination of the population in Ethiopia. This is a crucial step for the creation of non-partisan transitional government and non-partisan institutions in Ethiopia for the benefit and prosperity of all Ethiopian citizens.
ካፋ ሚዲያ kaffamedia

Leave a comment

ከሃገር ተረካቢ ወጣቶች


በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ እየደረሠ ላለው የመብት አፈና እና ድርብ ጭቆና የዞኑ አመራሮች ተጠያቂዎች ናቸው!!!

የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በቀድሞ ዘመናት በራሱ ንጉስና በራሱ ሠንደቅ ኣላማ በልዑላዊነት ይተዳደር የነበረው የካፋ መንግሥት በሗላ በከፋ ጠቅላይ ግዛት እና ክፍለ ሃገር የምታወቀው አከባቢ ከወረራና ጦርነት በኋላ በአንድት ኢትዮጵያ ጥላ ሥር መተዳደር ከጀመረ 121 ዓመት ብያስቆጥርም በነገስታቱ እና በመንግስታት የተዛባ እና ኢፍትሃዊ በሆነ አመራር የህዝቡ ማንነት ተዘንግቶ የልማት, ዕድገትና ስልጣኔ ተጠቃሚ ሣይሆን እድገቱ የኋሊዮሽ (ወደ ቁልቁል) በማዘቅዘቅ በአስከፊ ሁኔታ ውስጥ እንደምኖር አሁን ያለው አገዛዝም በቅጡ ይረዳዋል።

በዓለማችን ከነዳጅ ቀጥሎ ቁጥር አንድ (1) የኢኮኖሚ ዋልታ በመሆን ከፍተኛ ሚና የሚጫወተውን ቡና ለዓለም ያበረከተች ምድር በተፈጥሮ ሃብቷ ወደር የማይገኝላት ብትሆንም በተለይም ላለፉት ሃያ ሰባት ዓመታት የሃገሪቱ አንድ አካል መሆኗ እስኪዘነጋ በኋላቀርነት እና በድህነት አለንጋ በመገረፍ ህዝቦቿም ማንነታቸው ተደፍጥጦ ሰሚ ያጣ ድምፅ በማስተጋባት ላይ ይገኛል።

ተዘርዝሮ የመያበቃውን የመብት ጥያቄ በመመለስ ረገድ ሃገሪቱን በበላይነት የሚያስተዳድረው የወያኔ መንግስት “ጆሮ ዳባ ልበስ” በማለት በእንቢተኝነት በህዝቡ ሥቃይና ችግር የመደሠት ያክል ሥርዓትን መከተሉ እንዳለ ሆኖ ለዚህ ችግር መባባስና ለክልሉና ለፌዴራል መንግሥት የልብ ልብ የሰጡት ደግሞ ለግል ጥቅማቸው የቆሙ ለሆዳቸው ያደሩ የታሪክ ዝቃጭ የሆኑ የዞኑ አመራሮች ሚና የጎላ ሥለመሆኑ አከራካሪ ጉዳይ አይደለም።

ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ እና እየከፋ የመጣው ተድራራቢ በደልና ብሶት መቋጫ ያገኝ ዘንድ የአመራርነት ሚናቸውን የመወጣት ሞራልና አቅም የሌላቸው የዞኑ አመራሮች በራሣቸው ጥቅም ህዝቡን አሣልፈው መሸጣቸው እጅግ አሣዛኝ እና አሣፋሪ ድርጊት ነው። ለዚህም ማሣያው ሠሞኑን ከብሔራዊ የቡና ሙዚየም ጋር ተያይዞ የተፈጠረው ውዝግብ አንዱ ነው።

ስለሆነም እነዚህ ለሆዳቸው ያደሩ በህዝቡ ማንነት ላይ የሚደራደሩ ብሎም ህዝቡን የማይወክሉ አመራሮች ከተቀመጡበት ወንበር ተነስተው በምትካቸው ህዝባዊ ወገንተኝነት ያላቸው ለምሳሌ ያህል የቀድሞ የካፋ ዞን አስተዳዳሪ የነበሩ እንደ የተከበሩ አቶ በርሃኑ ኀይሌ ያሉ ኃይሎች ሌሎችም ከሸካ ቤንችና ማጂ አከባቢ ሥልጣኑን ይረከቡ ዘንድ መላው የአከባቢው ህዝብና ለእውነት የቆሙ ሁሉ በአንድነት ሆነው የሚታገሉበት ወሣኝ የታሪክ ምዕራፍ ላይ የደረስን ሥለሆነ ትግሉን ከውስጥ በማቀጣጠል ሂደቱ የሚጠይቃቸውን ማናቸውንም መስዕዋትነት በመክፈል የተነጠቀውን የህዝቡን መብት ጊዜ ሣንሰጥ እናስመልስ በማለት ጥሪያችንን እናስተላልፋለን።

የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ወጣቶች
ካፋ ሚዲያ kaffamedia

2 Comments

ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝብ ህብረት የኢትዮጵያ ብሔራዊ የቡና ሙዝየምን በተመለከተ የተሰጠ የአቋም መግለጫ


ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝብ ህብረት የኢትዮጵያ ብሔራዊ የቡና ሙዝየምን በተመለከተ የተሰጠ የአቋም መግለጫ

በቦንጋ የተገነባው ብሔራዊ የቡና ሙዚየም ባለቤት ማነው?

አፋጣኝ ምላሽ የሚያሻው አንገብጋቢ ጥያቄ

32655642_1835541106509111_6779998252063260672_n

የኢፌድሪ መንግስት ፕረዝዳንት የነበሩት አቶ ግርማ ወልደጊዮርጊስ እና የተለያዩ የፌደራል መንግሥት ባለሥልጣናት በተገኙበት በ1999 ዓመተ ምህረት የመሠረተ ድንጋይ ሲያኖሩ::

በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠው በ2000 ዓመተ ምህረት የሚሊኒየም በዓል በብሔራዊ ደረጃ ከመከበሩ ጋር ተያይዞ በማስታወሻነት የተለያዩ ሃገራዊ ፕሮጀክቶች እንዲገነቡ በመንግስትና በወቅቱ በዓሉን እንዲያስተባብር ከተሰየመው ብሔራዊ የሚሊኒየም በዓል አከባበር ኮሚቴ መወሰኑ ይታወሳል::

በመሆኑም ከእነዚህ ታላላቅ ሃገራዊ ፕሮጄክቶች አንዱ በካፋ ዞን ቦንጋ ከተማ የተገነባው ብሔራዊ የቡና ሙዚየም በዋናነት ተጠቃሽ ነው። ይህም የሆነበት ምክንያት ኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛ ከመሆኗ ቀጥሎ የምትታወቅበት ለዓለም በገፀበረከትነት ያበረከተችው ቡና ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው በካፋ ዞን ዴቻ ወረዳ ልዩ ሥሙ ማኪራ በመሆኑ ነው።

ምንም እንኳን በወቅቱ ለኢትዮጵያ ታሪክ የተዛባ አመለካከት ያላቸውና ከርካሽ ጥቅም በመነጨ እኩይ ፍላጎት ባላቸው አንዳንድ የፌደራል ባለሥልጣናት እና አንዳንድ የኦሮሚያ ክልል አመራሮችና ባለሃብቶች ግንባታውን ለማደናቀፍ ጥረት ቢደረግም በእነ አቶ ሥዩም በረደድ የሚመራው ብሔራዊ የሚሊኒየም በዓል አከባበር ኮሚቴ የጉዳዩን አሳማኝነት በተጨባጭ መረጃና ማጣቀሻዎች በማስረገጥ የሃሳብ የበላይነት ውሳኔ ላይ ሲደርስ በዘመኑ የኢፌድሪ መንግስት ፕረዝዳንት የነበሩት አቶ ግርማ ወልደጊዮርጊስ እና የተለያዩ የፌደራል መንግሥት ባለሥልጣናት በተገኙበት በ1999 ዓመተ ምህረት የመሠረተ ድንጋይ ተጥሎ ግንባታው በዚሁ ዓመት ተጀምሮ በባለድርሻ አካላት ሁሉን አቀፍ ርብርብ ተደርጎ በ2007 ዓ. ም የቀድሞ ጠቅላይ ሚንስቴር አቶ ኃይለማሪያም ደሣለኝ በተገኙበት ለምረቃ በቅቷል።

32696420_1835541126509109_8509457444722704384_n

የኢፌድሪ መንግስት ፕረዝዳንት የነበሩት አቶ ግርማ ወልደጊዮርጊስ እና የተለያዩ የፌደራል መንግሥት ባለሥልጣናት በተገኙበት በ1999 ዓመተ ምህረት የመሠረተ ድንጋይ ሲያኖሩ::

በምረቃው ሥነ ሥርዓት ላይ የተገኙት አቶ ኃይለማሪያም ደሣለኝ ባሰሙት ንግግር እንደገለፁት ካፋ የቡና መገኛ በመሆኗ የተገነባው ይህ ሙዚየም የሃገር ሃብት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በተለያዩ ዓይነት ምርምሮችና ጥናት የሚጠቅም በመሆኑ የፌደራል መንግስት በዚህ ረገድ አስፈላጊውን ሁሉ ያደርጋል ማለታቸው የሚዘነጋ አይደለም። ይሁንና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያቀረቡት ንግግርና የገቡት ቃል ምንም ውጤት ያላስገኘ በመሆኑ ሙዚየሙ ባለቤት አጥቶ ለተሰራለት ዓላማ ሣይዉል በመፈራረስ ላይ ይገኛል።

32667390_1835541136509108_3193623323506376704_n

የቀድሞ ጠቅላይ ሚንስቴር አቶ ኃይለማሪያም ደሣለኝ በቦንጋ የተገነባውን አለም አቀፍ የቡና ሙዚየም በማስመረቅ ላይ

እናም የጉዳዩ አሳሳቢነትን በተመለከተ በዚህ ሠሞን የኢዮጵያ ብሮድ ካስት ኮርፖሬሽን አንድ ጋዜጠኛ የአከባቢውን ነዋሪዎች አስተያየት በመቀመር ዜናውን ሚዛናዊ ከማድረግ አኳያ ምላሽ እንዲሰጡ የማይመለከታቸውን ግለሰ በመጋበዝ: የተጋበዙት ግለሰብም በጉዳዩ ላይ ምንም መረጃ እንደሌላቸው በማስመሰል ድምፃቸውን በሥልክ ያሰሙት የኢፌድሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የህግ ጉዳዮች አገልግሎት ዳይረክተር አቶ በላቸው ድሪባ የሠጡትን አሳፋሪና አሣዛኝ ምላሽ ፓርቲያችንና ህዝባችንን በእጅጉ አሳዝኗል: አስቆጥቷልም።

በቅድሚያ እኝህ ግለሠብ የዚህን ሙዚየም ግንባታ ዳራ እና ለምን በማን ተገነባ የሚለውን ምንም ዓይነት እውቀትና መረጃ እንደሌላቸው በማስመሰል እውነቱ ወይም ሀቁ ከላይ የገለፅነው ከመሆኑም በላይ በወቅቱ ጉዳዩና ግንባታው የተመራበት ሥትራቴጂክ ፕላንና ሥራውን የመሩት የኮሚቴ አባላት በአካል በሚዲያ ቀርበው ማስረዳት እየቻሉ ሙዚየሙ በዞኑ ህዝብ ፍላጎት ነው የተገነባው በማለት መናገራቸው ሚንስቴር መ/ያ ቤቱ ይህን እና ሌሎችንም ሥራዎች ያለ እውቀትና ያለ መረጃ ብሎም አቅም በሌላቸው ባለሙያዎች መታጨቁን ያመለክታል።

እንደሚታወቀው ምንም እንኳን ካፋ የቡና መገኛ መሆኗን የሃገራችን ህዝብ አይደለም ዓለም በአደባባይ እየመሰከሩ ያለው እውነት ሲሆን በድርጅታችን እምነትና በተከበረው የካፋ ህዝብ አመለካከት ካፋ ማለት ኢትዮጵያ: ኢትዮጵያ ማለት ካፋ የሚል የማይሸረሸር ፅኑ ቁርኝት መሆኑን ለማስገንዘብ እንወዳለን።
ሆኖም ታሪክን ወደ ጎን በመተው ከእውነት ጋር በተቃርኖ የሚተያዩ አካላት ዛሬም የህዝብና የመንግስትን ሥልጣን ሽፋን በማድረግ የራሳቸውን ድብቅ አጀንዳ ለማራመድ እየሞከሩ ስለመሆናቸው የአቶ በላቸው ድሪባ የተዘበራረቀ እና በእጅጉ ከእውነት የራቀ ምላሽ ማሣያ ነው።

በእርግጥም እንደዚህ ዓይነቱ የተፈረካከሠ እና ጨለምተኝነት የተረጋገጠበት አመለካከት አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስቴር እና መላው የሃገራችን ህዝብ የሚመኟትን አዲሲቷን ኢትዮጵያ እውን ለማድረግ አስቸጋሪና እንቅፋት መሆኑ ግልፅ ነው:: ጉዳይ በአጭሩ መፍትሔ ካልተሰጠው በቀር ትውልድን ከትውልድ: ሕዝብን ከሕዝ እንዲሁም መንግሥትና ሕዝብን የሚያጋጭና ወዳልተፈለገ ጎዳና እንዳያመራ ከአሁኑ ስጋታችንን ለመግለፅ እንወዳለን:: ስለዚህ መንግስት ሚዛናዊ እና ፍትሀዊ በሆነ መርሆ በመታገዝ ጉዳዩን መስመር እንዲያሲዘው እያሳሰብን ድርጅታችን ከመላው ህዝብ ጋር በመሆኑ ተፈጻሚነቱን በጥብቅ እንደሚከታተለው ለመግለፅ እንወዳለን ።

የተዛቡ አመለካከቶችን እየታገልን አንዲት ኢትዮጵያን እውን እናደርጋለን።

የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝብ ህብረት

Leave a comment

You should ask the people great excuse for your wrong act and misleading clarifications made and give the right clarification through national media EBC and others.


Dear Responsible Bodies of Ministry of Culture and Tourism
As an individual and citizen of Ethiopia I am ashamed with clarification given by the legal person of your ministry Mr. Belachew about National coffee Museum of Bonga.
If this is truly the stand of your ministry and the fact you believes I can conclude the following facts and your Acts!!
Facts versus Acts of Ministry of culture and Tourism
Facts
1. The president of Ethiopia is official of Federal government but not official of zones or city administration.
2. The prime minster of Ethiopia is official of Federal government but not official of zones or city administration.
3. The millennium secretariat office of Ethiopia is an institution of Federal government but not an institution of zones or city administration.
4. The National Museum of Ethiopia is an institution of Federal government but not an institution of zones or city administration.
5. The federal Heritage conservation is an institution of Federal government but not an institution of zones or city administration.
6. The decision of Constructing National coffee Museum of Bonga was made by the president of Ethiopia who put the corner stone, millennium secretariat office, National Museum of Ethiopia and The federal Heritage conservation considering Kaffa as Birth place of Coffee.
7. Inauguration of the National coffee Museum of Bonga was made by the prime minister of Ethiopia by witnessing Kaffa as Birth place of Coffee.
8. The contribution made from people of Kaffa for the National coffee Museum of Bonga was financial, material, labour and protection in order to make this project Real.
Acts of Ministry of culture and Tourism
1. The president of Ethiopia is not official of Federal government but official of zones or city administration.
2. The prime minster of Ethiopia is not official of Federal government but official of zones or city administration.
3. The millennium secretariat office of Ethiopia is not an institution of Federal government but an institution of zones or city administration.
4. The National Museum of Ethiopia is not an institution of Federal government but an institution of zones or city administration.
5. The federal Heritage conservation is not an institution of Federal government but an institution of zones or city administration.
6. The decision of Constructing National coffee Museum of Bonga was not made by the president of Ethiopia who put the corner stone, millennium secretariat office, National Museum of Ethiopia and The federal Heritage conservation considering Kaffa as Birth place of Coffee but it was made by People of Kaffa.
7. Inauguration of the National coffee Museum of Bonga was not made by the prime minister of Ethiopia by witnessing Kaffa as Birth place of Coffee but it was made by people of Kaffa.
8. The contribution made from people of Kaffa for the National coffee Museum of Bonga was not only financial, material, labour and protection in order to make this project Real but also the full decision was made by the people.
If this is not the act of your ministry and it’s not your stand I recommend the following solutions to your ministry.
1. You should ask the people great excuse for your wrong act and misleading clarifications made and give the right clarification through national media EBC and others.
2. You should take the responsibility for wasting this valuable resource of Federal government and people for more than 3 years without any function.
3. You should acknowledge the effort of the people in making federal government projects practicable.
4. You should take responsibility and decide the right time to function this National coffee Museum of Bonga as Federal institution.
If you will not act like this the people will consider you; you are not acknowledging the effort of the people of Kaffa, you are cheating the true History of the people and you are wasting the scarce resources of federal government as well as the people.
Don’t forget that people of Kaffa had paid a lot for Ethiopia, still paying and ready to pay!! But never try to mislead the people!! Thank you for your Consideration!!

With Best Regards!!
Tekleab Bulo
Cc
 Office of prime Minister of Ethiopia
 EBC, Ethiopia