Archive | February 19, 2013

You are browsing the site archives by date.

Batteti mooyine’o


  1 . no guudoo yechiti kubboon ciinnimmona, No guudo bi yechiti gabini hallee gaannoochee ikkoo kubboone. Ebi kubbo aagete maccoochi mullion geechoona ‘’ UNESCO’’ getteebeeti ooge madooch bi kobereyoon no ubbiyona ariihon. Ebi wotta no guudee maccooch baach tuneyaan beetaa topphiyee maccoo ubbichi geeciimmonaa emiorikkimmi mishiraachoone. Ebin nooch quyee yechii beshiiti no qaabbechina’och mulloochee […]