Leave a comment

Galleto-Bulatovichich beda!Wonna no maccoo amoommo gaata,no qoco amoommo gaata, no kiino amoommo gaata..dab. ariyoo oogichii emirikkimmonaa niiyiimmi mooyone. Ebi no niiyoon ceechooch  kiinee kooriceena’on shemmo oogichii gaaccimmone.Michiimmi gommona  no kiino kooraa bi kotetaana  katinoochee dane no shemmeyaachemmoch wodde iritiibeeti mooyina’o beeteete. Ikkinnnoo ebi kiineena’o nooch giimmi noonooch  wochaa boono biibiichee qayone. Guttinnoo wotta no maccooch katinnimmi koorjexina’ooch dano ooge maggoo bi tunoone. Ebin koota itti immonoo eke hami biindeech ikkoo tuneti boongi daqqiyeraano maamii shitteeraano koorjexooch eche beegit! amoyee amoye maachi showoochee waa no kiinoon koorii nooch kotiiti nacceena’on oogichaa galletehon. ebi nacceena’oochee ikkoo ”Bulatovich” getteebeeti uro tunemmona tiijjii bi kotiiti footeena’o dabbimmina’one. Ebi uroyichi shaawushoon cokkebee footeena’on  itto ciinnemmoch ataalliton!”          http://www.samizdat.com/bulatovichphotos/index.html” daakkoona gii ciinit!

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s