Leave a comment

Canni Dubbiyooch Beeti Iberciinee Shappeena’o Tacheebeeta!


Gaaw-taatinaa Buubbi getteebeetei xuggoochee cucheti asheena’o boono biichemmoomoch arichiihon!
Tookk no kotiitoommon canni dubbiyooch beeti gaaw-tatinaa buubbi getteebeeti xuggeena’ooche taatee sheeroon dabbaane gommona wodde asheena’o waachi poolisee aadooch cuchee boono iriteyoon ikkikke gibenikkimmi qihee xuupheena’o bekkiiteete. mooyo ebine,

ebi gutte xuggeena’o ashoo gafaani goyee  xaa’oon boono yechiti qoodooch goyee xaa’oon muccee du’eebeeti gurmaasheena’o qoodee boono gochemmoomo tunehe.ebi wotta canni dubbiyee qeejjoochee aashoona (taatoo ariyaani boochoona woyee xuccee daamocch hakkeemmi boochoona) kooreeti koorichoochee timona tunemmona koorichoo shaggitoyee gubb gutte xuggee qeejjechina’o gurmaasheena’o waanee xuccee birewoon macoona dubbiyoocch beeti gidechina’och boono daachiito tunoon no daneti qiho bekkiite.ebi taatee sheeroyee maach ashoona waati koorichoon daammiti xuggee qeejjechina’o boonoch shaggiti hajjeyoommona showoon gurmaasheena’och boono qooditoyee gubb qocheti birewoon dubbiyeexina’och immiyeete. tunebani  ebi xuccoochee mucceti bare dubbiyee baalesilxaanaateena’o amoonane ebi showoo qoodeeto getona qooditi kuxina’on muddoona yechiyeete. ebichoi hillooch bi shuunemmon tuushiti dubbiyee qeejjoo ebi gutte xuggee qeejjechina’onaa showoo qoodeeti gurmaasheena’on cuyee kexooch gashee geddiye. nallee kexooch 48 saatee daaggooch giddiyee sheeroo no higge mengistooch koraa bi kotetaana ebi sheeroyee maach caphona 14 qemoyee damba  nallaalloon no maccoon xuuxiyee toommooch boono tunoon arichiyooch qaawiyon. dubbiyoochee koreeti koorichoon xuggeee qeejjechina’o koppi geddii boono bekkiitaana, pooliseena’o qeejjechina’ona kocee’i orijinaaloon itto imo qayigaata getona xuuxiyee toommooch daneheete. boono shuunoo tookkee waati hajjeyoona tunoon miixooch hammiti miixeena’o shuriyaalli pooliseena’ona boono xooppoon daakkona  xiishiton.
ebi xuccoona duubeti canni dubbiyoon no bloogee qannayee kuxo topphityee feederaalaawee shuriyeechonaa xuccee wushiyee adooch arichiyooch shuuraaree toommooch danehe.hini bloogee dabbechina’o ebi taatee sheeroyee maach tuneti shuuraaroon ikkotteree itto wushiyeemmoch wochoon beshiihon!  batt-wodde mooyooch giyemmo noone! xucco maabeetocho neech yeeye!

Posted By: Kumilachew
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s