Archive | June 11, 2013

You are browsing the site archives by date.

Wode Iyaa Wolloote Iye Wone Aaf Daayoo


 Taatoo gochechina’ochi goyee daachoon uumiyooch wodde shuuraareena’on geddi toommooch danehe. Ebi shuuraareena’oochee gochechina’och qoodeebeeti yee’iyoochee tii goyee uumiyee shuunechina’on xuggoona shaco, boccee uumiyoonaa shaahimmi shuuraareena’on tiijjoo hakkeehe. Baroyee baroyee boccee uumiyoo oogichii galletiimmonaa kupphetaa shuuneya bede shuunoone. Hanaachi hini qoyitoon yechaa ta  giddeto boccee uumiyoon ciinnimmona  tuneyaan beetaa yee’iyoon ciinnimmonane.Gallaame shemmo tuneba! Katine goorooyee hach […]