Archive | July 4, 2013

You are browsing the site archives by date.

Hinine no qoco!!


                                           Qannaayito:  Tekile’aab Buulli Guuchoo shiijjegaata shimbaa cuddii diirii Gubbi wottegaata kupphii ganoo daakkii Guttoo ikkegaata ceeggii katichi’i Guyaa womigaata geenoona shunii’i Guuroo danegaata tookkii gaaddee qemo Gufaa keyigaata ceeggii ataalleeyoo Hinine no qoco wonna […]