Archive | December 10, 2013

You are browsing the site archives by date.

[FULL HD] Obama Speech Statement World Leaders Gather Mandela Memorial South Africans!


FULL VIDEO HD — of President Barack Obama Speech Statement World Leaders Gather for Nelson Mandela Memorial Madiba Funeral 12/10/2013 Speak Tribute World leaders, South Africans remember Mandela R.I.P South African President Nelson Mandela dies Died Dead at 95 Funeral Body Died 1918 – 2013 Barack Obama Speaks morte de Nelson Mandela [TRIBUTE 2013] Body […]

”waa gete waa gete taacha’


ikkikke aaboon qocoonaa turizimee biiroon ta shalligimmona taan ayinikkiiye! ebi biiroon kashoona beetee getote?,oppee gaxooch kindite getote?, qitite getote?….amagetote? beeggitina’ote doogen taach waagetote? aree hillooch ”waa gete waa gete taacha” iibeeti duubon ittoshich ataallemmo taane! qoco+tuuriizimo+taatee daneemoosho+beerooo amoyich taatee danee mooshee beeroon baa tunee qajjiye? aakkaa qocee mooshoon dengich duppiye? amoyich tuurizimee mooshoon badd qixehe? […]