Archive | January 27, 2014

You are browsing the site archives by date.

ooge bunee qondoo amooch giihe?


topphiyee shooddee shiishee yesheena’ochi 6ne baaroo meqelee katemooch bi baareehooba qanniti worganikkimmi mooyina’oochee ikkoo ‘mesfin industrial engineering’ getteebeeti kubbaaniyoona qanniti ooge bunee qondoone. baaroo ciitoyee gubbi ebi bunee qondoo bunee dane xaa’ee tuneti kafa hakkeebeeti biheraawee muuziyeemooch bi kotemmo tunoon feedereeshinee mikkiree kexo arichiyoo arichehe? hanaach ebi bunee qondoo beeto aabekkiye?   Posted By: Kumilachew […]