Leave a comment

ooge bunee qondoo amooch giihe?


topphiyee shooddee shiishee yesheena’ochi 6ne baaroo meqelee katemooch bi baareehooba qanniti worganikkimmi mooyina’oochee ikkoo ‘mesfin industrial engineering’ getteebeeti kubbaaniyoona qanniti ooge bunee qondoone. baaroo ciitoyee gubbi ebi bunee qondoo bunee dane xaa’ee tuneti kafa hakkeebeeti biheraawee muuziyeemooch bi kotemmo tunoon feedereeshinee mikkiree kexo arichiyoo arichehe? hanaach ebi bunee qondoo beeto aabekkiye?

cooffee

 

Posted By: Kumilachew Gebremeskel Ambo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: