Archive | February 6, 2014

You are browsing the site archives by date.

Ikke kaalloon tiyii…..!!!


Giidecho gaadecho Kafi no malletoo Giinnii gubbi wotte no Kafin yeelliiyaano Ginoona gaachoona Kafi ettoon cooniito Giixee gochii qemoch mashamimmi taatoo Giisho oogoo ubba macaceti nihoo Gibe mame uye shaacaaye shiijjeroo Giishoo oogoon shunoch maac de’e taatoo. Kafich Yeeri wojjiti Kafi no malletoo Kaame shalligech Kafi no maaceexo Kaachii miiccii qeyii bi maccoon geeciito Kafin […]