1 Comment

Ikke kaalloon tiyii…..!!!


1476371_540422222714792_578007994_n

Giidecho gaadecho Kafi no malletoo

Giinnii gubbi wotte no Kafin yeelliiyaano

Ginoona gaachoona Kafi ettoon cooniito

Giixee gochii qemoch mashamimmi taatoo

Giisho oogoo ubba macaceti nihoo

Gibe mame uye shaacaaye shiijjeroo

Giishoo oogoon shunoch maac de’e taatoo.

Kafich Yeeri wojjiti Kafi no malletoo

Kaame shalligech Kafi no maaceexo

Kaachii miiccii qeyii bi maccoon geeciito

Kafin eddee tahee kaattooch arichiito

Kafin shungii shunnii Kafich ii’i deejjeeto

Kaame men no taatoo noocho Gaakki Shari

Kafi geecii qeyaa emirimmi noocho

Kaaretaa shuniiyoo Gaakki bi malletoo

Kafin oogii qeejjooch shayi no shendecho.

Noggeta no shaton yiitta’a no qemon

Noonnaa noonna baraa kaara’a no qemon

No konaattittinoon kemma shadda no qemon

No iibaareyoo muccaa Kafin no eefiyoon

Ikke kaalloon tiyii noon bi ciinnimmogaata

Ippe wottee waa’i noon bi qoppemmogaata

Andi amoon xawe woddii ayineeshe?

Andi hini shiijjerooch Gaakki amoon boyeeshe?

Qannaayitina’o: Tekile’aab Buulli 

Posted By: Kumilachew Gebremeskel Ambo

Advertisements

One comment on “Ikke kaalloon tiyii…..!!!

  1. Gaawe mooyo no qellooch giibeete kuphebot!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s