Archive | March 5, 2014

You are browsing the site archives by date.

በካፋ ውስጥ እድሜያቸው ለአቅሜ አዳም ባልደረሱ ሴት ልጆቻችን ላይ የጠለፋና አስገድዶ መድፈር በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መጣ::


              በካፋ ውስጥ  እድሜያቸው ለአቅሜ አዳም ባልደረሱ ሴት ልጆቻችን ላይ የጠለፋና አስገድዶ መድፈር በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መምጣቱ በማህበረሰቡ ውስጥ ስጋትን ፈጥሮዋል:: ስለሆነም መንግስት በጉዳዩ ላይ ምንም አየነት ትኩረት እየሰጠ ስላልሆነ በተቻለ መጠን የካፋ ተዎላጅ የሆናቹ ሁሉ ይሄን ችግር ለመከላከል እንረባረብ:: እባካችሁ የከፋ ተወላጅ የሆናችሁ እና ኢትዮጵያዊ የሆናችሁ በከፋ ዞን በየ ወረዳ […]

EBIYANI SHOODO!


MAADDA Bushittinee damoon Bungoommi malletoon Diqqoona ciinni’i Diqqoona shunni’i Diqqoona shooddiye. KEEJJE SAATOOCH Bare shuunoon qajjii-areen aatiriye Baroo daamoyeena-ii’I shalligiye Ebi nare achoon Ebi bushe damoon Bi ikeeti yeshi Bi bullo tuniya Oogeton qiiccehe Okk’achi wocciye SHIRITTE SAATOOCH Biini danee diggii Bi du’oon qoodiye Areyoo shunnahan Aroyoo emiriye [ebina bi bullo tunii’i] Dengich qeejjii tiijjii […]

ANDICHI GEEXETE!


Indechoochee qeexxooch-aachoo shashe iinne? Ikke gattee kasho – keyaa geece inne? Baatee shasho kemii-daakki gedde iinne? Batti womona- gennee tune iinne? Ta gaboo tunaaye-neechon tunebe Taanna echaaye- domba bekkebe Giraamo ambicho-waamoochi qaawinne? Gijjoochi gaabbaaye –gishee gijjee tone? Shagaamo ambicho- qannoochi tifenne? Shataano yitaano-ne gummeton gete Aachoommi qettoo- xalla bekkaaye Aachoo qaatibee -coomoo kotaaye Gattoo aaxxaaye- […]