Archive | September 18, 2018

You are browsing the site archives by date.

በአዲስ አበባ ዙርያ ስለተከሰተዉ የሕይወት መጥፋትና የህዝብ መፈናቀል አስመልክቶ ከደቡብ ምዕራብ ኢትህዮጵያ ሕዝብ ህብረት የተሰጠ መግለጫ


በአዲስ አበባ ዙርያ ስለተከሰተዉ የሕይወት መጥፋትና የህዝብ መፈናቀል አስመልክቶ ከደቡብ ምዕራብ ኢትህዮጵያ ሕዝብ ህብረት የተሰጠ መግለጫ በቅርቡ ከክቡር ጠ/ሚ ዶ/ር ዓብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣትና በሃገሪቱ የተጀመረውን የለውጥ እንቅስቃሴ ተከትሎ በሃገራችን ኢትዮጵያ የመጣው የለውጥ ተስፋ በህዝባችን ላይ የፈጠረው ታላቅ የመብት፣የነፃነት፣የደህንነትና የዴሞክራሲ ተስፋ እጅግ ከፍተኛ እንደሆነ በሃገር ውስጥና በውጭ ሃገር የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን ካሳዩት የድጋፍ መግለጫዎችና አቀባበሎች […]