Leave a comment

ባለጉዳዩ ሼክ ዓላሙዲን ባይሆኑስ?


ባለጉዳዩ ሼክ ዓላሙዲን ባይሆኑስ

ባለፉት 27 ዓመታት የሥልጣን ዘመናቸዉ ገዢዎቻችን የአገሪቱን ሃብትከወረሱበት ሥልት አንዱ፣ ትን ሽ ይሉኝታ ሲሞክራቸዉ፤ የዘረፉትን በሌለች ስም እንደተያዙ በማስወራት ነዉ፡፡ ከነዚህ ዉስጥ በሼክ ዓላሙዲን ሥም እንደታያዘ የሚወራለት ሃብት በርካታ ነዉ፡፡ ይህ ጉደኛ የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ይመዘግባል፣ ባገኘዉ አጋጣሚ ሁሉ ያስተላልፋል፡፡ ያንን ቀን ግን ግዝአብሄር ይከልክል እንጂ ሁሉም እየሳቀ ነዉ የሚያስተላልፈዉ፡፡ አልፎ አልፎ ግን ከሼኩ፣ በአካባቢያቸዉ ካሉ ሰዎችና፣ ሰራተኞች እያመለጠ የሚወጣዉ መረጃ ሲታይ ጉዳዩን በሚገባ ማጣራት እንደሚያስፈልግ ቢገባም ዝም ብሎ ማለፍ ያስቸግራል፡፡

ከተለያዩ አቅጣጫዎች የቃረምኩት ይህንን ይመስላል፡፡ ገዢዎቻችን በፕራይቬታይዝሽን ሽፋን “ሼክ ዓል ዓሙዲን ገዙት” ብለዉ በማስወራትና፣በማደናገር የዘረፉት የሃገር ሃብት ብዙ እንደሆነ ይወራል፡፡ በዚህም ለይስሙላ ያህል፣ ድርጅቶቹ በከፍተኛ የመንግሥት ወጪ ዋጋቸዉ ከተተመነ በሁዋላ ሌሎች ገዢዎችን በማግለልና፣ ብዙ ጊዜም በማስፈራራት ሽያጭ ይፈፀማል፡፡ ለዚህ ጠቋሚ አጋጣሚዎች አሉ፡፡ አንዱ ዉሽዉሽ ነዉ፣ ስለሚባል የሰማሁትን ላካፍላችሁ፡፡ በርካሽ ገንዘብ ወደ ግል እንደተላለፈ ከሚታወቁት የሃገር ሃብቶች አንዱ የዉሽዉሽ ሻይ ተክል ነዉ፡፡ ልማቱ ከተለመደዉ ዉጭ የተላለፈበትን እና፣ እዉነት አለመሆናቸዉን የሚመለከተዉ ሊያረጋግጥ የሚገባዉ ተጓዳኝ ፍንጮች እነሆ፤

1. የዉሽዉሽ የሽያጩ ሰሞን፣ እንዲህ ሆነ፡፡ ታዲያ ጎጅብን ተሻግረዉ የማያዉቁት ጠቅላይ ሚ/ር መለስ ባልተለመደ መልኩ፣ ከሥስት ባልበለጡ ተሽከርካሪዎችና፣ ከተወሰኑ ሚስጥረኛ ጓዶቻቸዉ ጋር ብቻ በመሆን፣ ወደ ዉሽዉሽ ተጉዘዉ እንደተራ ሰዉ በእርሻ ልማቱ ዉስጥ በድብቅ አደሩ፡፡ ጉዞዉ በሚስጥር በመሆኑ፣ ከዉሽዉሽ ሌላ የቀረዉን የካፋንም ሆነ የጅማን አካባቢ ሳይጎበኙ ተመልሰዋል፡፡ አድረዉም ማሣዉንና ፋብሪካዉን መጎብኝታቸዉ የተረጋገጠ ነዉ፡፡ ከዚህ ጉብኝት በሁዋላ በአጭር ጊዜ ዉስጥ ዉሽዉሽ ለዓል-ዓሙዲን ተሸጠ ተብሎ ተወራ፡፡ በዚያ ሰሞን ሌሎች ኢንቨስተሮች እርሻዉንና ፋብሪካዉን ጎብኝተዉ ለግዥ እየተዘጋጁ፣ ዶክመንትም እያዘጋጁ ነበር፡፡ ሽያጩም መንግሥት ያሰማራዉ ገማች ከገመተዉ ዋጋ በጣም ባነስ መሆኑን ብዙዎች ያወሳሉ፡፡ ይህ በአቶ መለስ የቅርብ ክትትል፣ ትዕዛዝና፣ በዝቅተኛ ገንዘብ የተወረሰ የሃገር ሃብት፣ የዓል ዓሙዲን ነዉ ነዉ እየተባለ በአካባቢዉና በማዕከል በተሰማሩ ተላላኪዎቻቸዉ አማካይነት ቢወራም፣ ብዙዎች ግን ልማቱን የዘረፈዉ፣ ኢፈርት፣ ትልማ ወይም የአቶ መለስ ቤተሰብ እንደሆነ ያምናሉ፡፡ ተከታትሎ የደረሰዉ ብዙ ስለሆነ መንግሥት ከፈለገ ያጣራዉ፡፡

2. ከዚያም፣ ሰራተኞቹ ከለመዱት ዉጭ በደልና ግፍ ሲበረታባቸዉ፣ እንደተወራላቸዉ “ባለቤቱ ሼህ ዓልዓሙዲን”፣ ከሆኑ ያስተካክላሉ ብለዉ፤ ራሳቸዉ ቀርበዉ የሰራተኛዉን ችግር እንዲሰሙና፣ መፍትሄ እንዲሰጡ ጠይቁ፡፡ ሼኩ ግን የዚህ ልማት ጉዳይ እንደማይመለከታቸዉ አረጋግጠዉ ችግራችሁን ፍቱ አሉ፡፡ ዉስጡን የሚያወቁና የታዘዙ ተላላኪዎችና ምስለኔዎችም፣ የሰራተኛዉን ጥያቄ በዉይይትም፣ በሃይልም አረገቡት፡፡

3. ወሬዉ መብዛቱና የወቅቱ ሁኔታ ያበረታታዉየዉሽዉሽ ህዝብ ደግሞ ሰሞኑን በአደባባይ በሰልፍ ወጥቶ፣ “ይህንን የሃገር ሃብት ህዝቡ ወይም መንግሥት ሊጠቀምበት ይገባል፣ አሁን ግን የወያኔ መፈንጫ ሆኗል፣ በሰራተኛዉም ላይ ግፉ በዝቷል፣ ለአካባቢያችንም ምንም አልጠቀመም” በማለት ድምፁን አሰምቷል፡፡ ይህመ በተለመደዉ የተላላኪዎች ቡድን አማካይነት ረገበ፤ ግን መቼ ይረሳል፣ ማንስ ያምናል ?

4. አሁንም የልማቱ ይዞታ ወደ ገበሬዉ ድንበር ሲጠጋ፤ በተላላኪዎቹ ካድሬዎች በኩል፣ የአካባቢዉ ገበሬዎች ሻይ አልምተዉ ለፋብሪካዉ ቢሸጡ ጥሩ ገቢ እንደሚያገኙ ተቀስቅሰዉ፣ ያላቸዉን ቡናና ሌላም ማሳ በሻይ ቅጠል ተኩት፡፡ ሆኖም ገበሬዎቹ ከዚሁ ፋብሪካ ዉጭ ለማንም እንደማይሸጡ ስለሚታወቅ፣ ምርታቸዉን ለፋብሪካዉ ነፃ በሚባል ገንዘብ እያስረከቡ ነዉ፣ እናም ሌላ ቁስልና ቂም፡፡

5. ከዚህ ሌላ፣ ለሼክ ዓል ዓሙዲን ተሸጠ ተብሎ ከተሚወራላቸዉ ሃብቶች አንዱ፣ እዉነቱ ግን ብዙዎች ቀድሞዉንም ያልተቀበሉት እርሻ፣ የጎጀብ የፍራፍሬ እርሻ እንዲህ ሆነ፡፡ የአካባቢዉ ወጣቶች፣ ምናልባትም የሰሙትን ሁሉ ስለሚያምኑና፣ በርግጥም መሬቱን በተሻለ ሁኔታ እናለማለን ብለዉ ተቆጣጥሩት፡፡ በወቅቱም ባለቤት ተብሎ ለመደራደር እንዲሁም ያለዉን ንብረት ለማንሳት ጊዜ ለመጠየቅ የቀረበዉ ግን ሼክ ዓል ዓሙዲን ወይም ተወካያቸዉ ሳይሆን፣ ሌላ ያልተጠበቀ አካል ነበር፡፡

ለማጠቃለል፤ መቼም ህዝባችን ብዙ ጊዜ ስለተሰረቀ ማንንም ቢጠራጠር አይፈረድበትም፡፡ ግን ደግሞ ከሚወራዉ ስንነሳ፣ የመረጃችንን ዉሸትነት ከማረጋገጥ ይልቅ፣ ይህንንና እንደህ ዓይነቶቹን ጉዳዮች በጥልቅ ጥናትና፣ ማስረጃ ማስደገፍና በህግ ፊት ተቀባይ ማድረግ አድካሚ ነዉ፡፡ለዚህም ሆነ ለሌሎች ጉዳዮች ግን መንግሥት ቁርጠኛ ከሆነ፣ በራሱና አቅም ያለዉን ዓለም-አቀፍ ተቋም በማሳተፍ ጭምር ሊያረጋግጥ ይችላል፡፡ የለዉጥ ሂደቱ ተጠናክሮ፣ ተጠያቂነት ሲጎለብት፣ እነዚህና የመሰሉ ብዙ ነገሮች ቢጣሩ የተዘረፈዉ ሃብት ጉዳይ ሁሉ ግልፅ እንደሚሆን ይጠበቃል፡፡ ለማንኛዉም ተመሳሳይ ፍንጮች እንደሚያሳዩት፣ የጉማሮ ሻይ ልማት፣ የበበቃ፣ የቴፒና የሊሙ የቡና እርሻዎችም በተመሳሳይ ሁኔታ እንደተወረሱ ብዙዎች ያምናሉ፡፡ ስለዚህ የሼኩ ጉዳይ ይቆየን፡፡
ለማንኛዉም ቢሆን እንኳን ሼኩ ልማቱን ለወ/ሮ አዜብ እንዲያወርሱ የተመኘሽዉ፣ ቀድሞዉንም ታይቶሽ ሊሆን ስለሚችል ብዙም አልተሳሳትሽም፡፡
ከG.C
ካፋ ሚዲያ kaffamedia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: