Leave a comment

ከብሔሩ ምክር ቤት ውሳኔና ከኮሚቴ ጥናት የቱ ነው ህገ መንግስታዊ???


by:- Asaye Alemayehu

ከብሔሩ ምክር ቤት ውሳኔና ከኮሚቴ ጥናት የቱ ነው ህገ መንግስታዊ???
ሰሞኑን ዴኢህዴን የምሰጣቸው መግለጫዎች አስተውሎ ለተመለከተ ሁሉ ግራ የሚያጋባ እየሆነ ነው:: አብዛኛዎቹ መግለጫዎች ከህገ መንግስቱና ከህዝቡ ፍላጎት ጋር እልህ የተጋባ ይመስላል:: እንደምታወቀው ሰሞኑን የተወሰኑት በክልሉ ያሉ ዞኖች ህገ መንግስቱን መሰረት በማድረግ ህጋዊ መብታቸውን በመጠቀም በየጊዜው በህዝቡ ስነሱ የቆዩ ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄዎችን በብሔሩ ምክር ቤት በአብላጫ ድምጽ እንዶውም በሙሉ ድምፅ እያጸደቁ ይገኛሉ:: ለእኔ እንደምገባኝ እና እንደ ካፋ ዞን ሁኔታ እንደማውቀው የዞኑ ምክርቤት ዴኢህዴን እንደምለው ሳይሆን የክልል ጥያቄውን እንደ አጀንዳ የያዘውም ሆነ ውሳኔ ያሳለፈው ዝም ብሎ በቅዥት ሳይሆን የካፋ ህዝብ ቀድሞ የነበረው ታርክ’ላለፉት 28 ዓመታት ብሔረሰቡ ላይ የደረሰውን ታርካዊ’ፖለትካዊ’ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ በደሎችን ወይም ቅሬታዎችን በዝርዝር ካስጠናና ከተወያየ በኋላ እንደሆነ ነው:: ስለዚህ ይህ ህጋዊ ጥያቄን ከህገ መንግስቱ ውጪ ኮሚቴ አዋቅሬ በሳይንሳዊ መንገድ ካላስጠናው ሙቼ እገኛለው ማለት በመጀመሪያ ደረጃ የህጎች ይህም ማለት የድርጅት አቅጣጫን ጨምሮ የበላይ የሆነውን ህገ መንግስት ስልጣንን ያለአግባብ በመጠቀም መናድ ሲሆን በሌላ መልኩ በህገ መንግስቱ ላይ በየደረጃው ላለው ምክር ቤቶች የተሰጠውን ስልጣን የመናቅና የህዝብ ተዎካዮችን ያለማክበር ነው:: በተለይ የካፋ ዞን ጥያቄ የፌደራሉንም ሆነ የክልሉን ህገ መንግስት ተከትሎና ሂደቱን ጠብቆ ለክልል ምክር ቤት የቀረበ ስለሆነ መልሱ መሰጠት ያለበት በህገ መንግስቱ መሰረት ክልሉ ምክር ቤት ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ህዝቤ ውሳኔ እንዲያደራጅ በማድረግ እንጂ ህገ መንግስቱን በጣሰ መልኩ ህገ ወጥ ኮሚቴ አደራጅቶ ከዜሮ ጀምሮ በማጥናት አይመስለኝም:: የካፋ ዞን ምክር ቤት ራስን በራስ የማስተዳደር ውሳኔውን ስወስን ሌሎች አጎራባች ህዝቦች ማለትም ዞኖች’ልዩ ወረዳዎችና ወረዳዎች አብሮ መኖር ከፈለጉ ደግሞ ለመቀበል ዝግጁ መሆኑን ጭምር ነው:: ስለዚህ ክልሉ ማሰብ ያለበት /እንዶውም ፌደራሉ/ ከካፋ ጋር በፈቃደኝነታቸው አብሮ መኖር የምፈልጉ ህዝቦች ካሉ ማመቻቸት እንጂ በድርጅት አቅጣጫ ጥናቱን ከዜሮ መጀመር አያዋጣም::ዴኢህዴን ይህንን የተለመደውን ህዝቡን የመናቅና ከህዝቡ ፈቃድና ፊላጎት እንድሁም በህገ መንግስቱ ላይ ከተቀመጡ መስፈርቶች ውጪ ዳግም ግዞት ላይ ለማቆየት ከህገ መንግስቱ ውጪ ጥናት ብሎ ኮሚቴ ማቋቋሙ ‘ከዚህ በፊት የአለቆቹን ትዕዛዝ ብቻ ስፈፅሙ የቆዩና አሁን የህዝቦቻቸው መበደል ቆጭቷቸው የህዝቡን ድምፅ መስማትና ለህዝቡ መወገን የጀመሩ የካፋ ተወላጅ አመራሮችን በግምገማ ሰበብ ማሸማቀቅና ከዚህም አልፎ ከተለያዩ ከቦርድ ሰብሳቢነት ቦታዎች በማፈነቀል ተግባሩን ውስጥለውስጥ መተግበር ጀምራል:: በጨማሪም ለተግባራዊነቱ እንዲያመቻቸውም ለእንሱ ተላላክ አመራር እስከሚያገኙ የሚጠብቁ በሚመስል አኳኋን እስካሁን የዞን መዋቅር አመራር ያለመደራጀቱም ለዚህ ማሳያ ልሆን ይችላል::
የተከበራችሁ የካፋ አካባቢ ነዋሪዎች’አመራሮች’ተቆርቋሪዎች’አክትቭስቶች’በሁሉም ወረዳ ያላችሁ የጉርማሾ ኮሚቴዎች እና የተከበራችሁ የካፋ ዞን ምክር ቤት አባላት ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄው በዞን ምክር ቤት በመወሰኑ ረክትን ዝም ያልን ይመስለኛል::አሁን ዝምታው ዳግም ግዞት ውስጥ ልጥለንና እንደምናውቀው ማንነታችንና ታርካችንን በማይመጥን አደረጃጀት እየተጨፈለቅን የተለያዩ ከተሞችን ስናለማ በአንፃሩ እኛ ደግሞ የኋሊት ስንቆረቁዝ መኖራችንን ልያስቀጥለን ነው::እንደ አንድ ግለሰብ እኔ የማስበው፤
በየወረዳው የተዋቀረው የጉርማሾ ካሚቴ ህዝቡን ስብሰባ በመጥራት ኮሚቴውን አስተካክሎ ማዋቀርና ጠንካራ ስራ መስራት መጀመር ይኖርበታል
በየደረጃው ያለው ምክር ቤት ህገ መንግስታዊ መብታቸውን ተጠቅሞ የወሰኑት ውሳኔ ተከብሮ ህገ መንግስታዊ ህደቱን ተከትሎ መልስ እንዲሰጥ ድምፃቸውን ማሳማት መጀመር
አክትቭስቶችም ርስበእርሳችን መነቋቆርና ግለሰቦች ላይ አተኩረን መፃፍ ትተን ከእነችግራቸውም ብሆን መኖራቸው ልጠጠቅመን ስለምችል ዋናውንና የካፋ ማንነት ላይ ክልሉ እየሰራ ያለውን ሴራ በማጋለጥና ህዝቡ በአንድነት ድምፁን ማሰማት የምችልበት ሁኔታ ላይ መፃፍ ብቻል
በየደረጃው ያላችሁ የካፋ ተወላጅ የሆናችሁ አመራሮችም ብሆኑ ለህዝባችሁ ጥቅም ስትሉ ማድረግ የምችሉትን በማድረግ ተያይዘን ካልሰራን ዳግም በኮሚቴ ጥናት ሰበብ እኛ ቆስለንና ደምተን አዋሳን አልምተን ውጡ እንደተባልን አሁን ተረኛውን ከተማ ወደ ማልማት ልንገባ በመደመር ጭንብል ልንጨፈለቅ ነው::
ካፋ በኢትዮጵያዊነቱ አይደራደርም በመደመር ሰበብ ግን አይጨፈለቅም

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: