Archive | April 24, 2019

You are browsing the site archives by date.

ትላትን ሰኞ ዕለት ደምኢህህ በካፋ ዞን በቦንጋ ከተማ የድርጅቱ ሥራ አስፈፃሚዎችን መርጧል::


ትላትን ሰኞ ዕለት ደምኢህህ በካፋ ዞን በቦንጋ ከተማ የድርጅቱ ሥራ አስፈፃሚዎችን መርጧል:: ከዚህ በታች በዝርዝር እንደሚትመለከቱት የደምኢሕህን ፖለቲካዊ መዋቅር ወደ ታች ለማውረድ ሥራ አስፈጻሚው በተደጋጋሚ ከመከረበት በኋላ በካፋ ዞን የቦንጋ ከተማ መሠረታዊ ድርጅት አዋቅሯል። በተመሳሳይ በሁሉም ወረዳወች መሠረታዊ ድርጅት በመዋቀር ላይ የሚገኝ ሲሆን ወደ ቀበሌና ወደ እያንዳንዱ መንደር የሚወርድበት አሰራር በመዘርጋት ላይ ይገኛል:: ከዚህ በኋላ […]